Warunki korzystania

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej luckyjetpl.top oraz ustala prawa i obowiązki użytkowników.

Korzystając z tej strony, użytkownik akceptuje postanowienia tego regulaminu.

I. Postanowienia ogólne

1. Strona luckyjetpl.top jest platformą internetową służącą do udostępniania informacji na temat _________ (Uzupełnij zgodnie z tematyką strony).

2. Wszystkie treści zamieszczone na stronie luckyjetpl.top są chronione prawem autorskim i należą do właściciela strony.

 • 2.1. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania i wykorzystywania treści bez zgody właściciela strony.
 • 2.2. Wyjątkiem od powyższej zasady jest wykorzystanie treści w celach prywatnych, bezpublikacyjnych i niekomercyjnych.
 • 2.3. W przypadku chęci wykorzystania treści w sposób nieobjęty wyżej wymienionymi wyjątkami, niezbędne jest uzyskanie zgody właściciela strony.

3. Użytkownik upoważnia się do korzystania ze strony luckyjetpl.top wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem i niniejszym regulaminem.

II. Zasady korzystania ze strony

1. Strona luckyjetpl.top udostępnia różnego rodzaju treści i informacje, które są dostępne publicznie.

2. Korzystając ze strony, użytkownik zobowiązuje się do:

 • 2.1. Niepublikowania treści obraźliwych, pornograficznych, wulgaryzmów, groźb, nawoływania do przemocy i wszelkich innych treści sprzecznych z prawem.
 • 2.2. Niezakłócania bezpieczeństwa i stabilności strony poprzez przesyłanie wirusów, spamu, ataków DDoS itp.
 • 2.3. Niezakłócania pracy serwera poprzez nadmierne generowanie ruchu, korzystanie z narzędzi typu skanery, próby nieautoryzowanego dostępu itp.
 • 2.4. Niekorzystania ze strony w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem, w szczególności do celów nielegalnych lub szkodliwych.
 • 2.5. Zachowania się zgodnie z zasadami netykiety i poszanowania prywatności innych użytkowników.

III. Odpowiedzialność

1. Właściciel strony luckyjetpl.top nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z tej strony.

 • 1.1. Właściciel strony nie gwarantuje, że strona będzie działać bez zakłóceń i błędów.
 • 1.2. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez użytkowników lub linki do zewnętrznych stron.
 • 1.3. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do zmiany treści strony bez wcześniejszego powiadomienia.

2. Użytkownik korzysta ze strony luckyjetpl.top na własne ryzyko.

IV. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od momentu udostępnienia na stronie luckyjetpl.top.

2. Właściciel strony luckyjetpl.top zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie.

3. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie od momentu opublikowania na stronie.

4. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, właściciel strony zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu użytkownika do strony.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.